Bộ Lọc Đôi - GC Series

Liên hệ

Bộ Lọc Đôi AIRTAC
Part number: GC200-06 1/8", GC200-08 1/4"
Part number: GC300-08 1/4", GC300-10 3/8",  GC300-15 1/2"
Part number: GC400-10 3/8", GC400-15 1/2"
Part number: GC600-20 3/4", GC600-25 1"