Bộ Lọc Đôi- GFC Series

Bộ Lọc Đôi AIRTAC
Part number: GFC200-06, GFC200-08
Part number: GFC300-08, GFC300-10, GFC300-15
Part number: GFC400-10, GFC400-15
Part number: GFC600-20, GFC600-25