Co Cút Góc Nhựa PPR 90 Độ

Liên hệ

Co Cút Góc Nhựa PPR 90 Độ - Van Bi Nhựa

Cút ren trong PPR | PPR female
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ISO 228-1-2000. | BS21/ISO 228-1-2000 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 25 bar | Max. working pressure: 25 bar

Sản phẩm liên quan