Cút Kẽm Ren Trong MI

Liên hệ

Cút Kẽm Ren Trong
Đường ren tiêu chuẩn BS 
Áp lực làm việc Max. 10 bar 
Nhiệt độ làm việc Max. 120oC

Sản phẩm liên quan