Dây Curoa MITSUBOSHI D185-D240-D320

Dây Curoa MITSUBOSHI D185-D240-D320
Dây curoa Bản D:
Được sử dụng trong nghành khai thác khoáng sản : mỏ, đá, nghành gạch men, nghành thủy sản.
Dây Curoa D185 MITSUBOSHI, D160 MITSUBOSHI, D180 MITSUBOSHI, D240 MITSUBOSHI, D250 MITSUBOSHI, D280 MITSUBOSHI, D300 MITSUBOSHI, D320 MITSUBOSHI...

Bảng Quy Đổi Dây Duroa Bản D

(inch) (mm) (inch) (mm)
D30 D 762 D89 D 2261
D31 D 787 D90 D 2286
D32 D 813 D92 D 2337
D33 D 838 D93 D 2362
D34 D 864 D94 D 2388
D35 D 889 D95 D 2413
D36 D 914 D96 D 2438
D37 D 940 D97 D 2464
D38 D 965 D98 D 2489
D39 D 991 D99 D 2515
D40 D 1016 D100 D 2540
D41 D 1041 D102 D 2591
D42 D 1067 D104 D 2642
D43 D 1092 D106 D 2692
D44 D 1118 D108 D 2743
D45 D 1143 D110 D 2794
D46 D 1168 D112 D 2845
D47 D 1194 D114 D 2896
D48 D 1219 D116 D 2946
D49 D 1245 D118 D 2997
D50 D 1270 D120 D 3048
D51 D 1295 D122 D 3099
D52 D 1321 D124 D 3150
D53 D 1346 D126 D 3200
D54 D 1372 D128 D 3251
D55 D 1397 D130 D 3302
D56 D 1422 D132 D 3353
D57 D 1448 D134 D 3404
D58 D 1473 D136 D 3454
D59 D 1499 D138 D 3505
D60 D 1524 D140 D 3556
D61 D 1549 D142 D 3607
D62 D 1575 D144 D 3658
D63 D 1600 D146 D 3708
D65 D 1651 D148 D 3759
D66 D 1676 D150 D 3810
D67 D 1702 D158 D 4013
D68 D 1727 D162 D 4115
D69 D 1753 D167 D 4242
D70 D 1778 D173 D 4394
D71 D 1803 D177 D 4496
D72 D 1829 D180 D 4572
D73 D 1854 D187 D 4750
D74 D 1880 D190 D 4826
D75 D 1905 D197 D 5004
D76 D 1930 D208 D 5283
D77 D 1956 D210 D 5334
D78 D 1981 D220 D 5588
D79 D 2007 D225 D 5715
D80 D 2032 D236 D 5994
D81 D 2057 D240 D 6096
D82 D 2083 D248 D 6299
D83 D 2108 D264 D 6706
D84 D 2134 D270 D 6858
D85 D 2159 D280 D 7112
D86 D 2184 D295 D 7493
D87 D 2210 D300 D 7620
D88 D 2235 D315 D 8001


Mitsuboshi Belting Ltd được thành lập vào năm 1919 là một nhà sản xuất dây đai công nghiệp ,nông nghiệp .Với  những nỗ lực không mệt mỏi trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm,dịch vụ khách hàng đã  đưa Mitsuboshi trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp dây đai.

Mitsuboshi Belting Ltd luôn tôn trọng phương châm " chất lượng sản phẩm đi đôi với chất lượng dịch vụ khách hàng" .Vì thế Mitsuboshi ngày càng giành được  nhiều niềm tin,ủng hộ của khách hàng chẳng những ở châu á mà còn trên cả thế giới.

Mitsuboshi Belting Ltd luôn luôn duy trì đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt cả hai nhà máy trong và ngoài nước đang có được tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO /TS 16949, được coi là tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhất. Nhà máy chính trong nước và một số nhà máy khác ở nước ngoài của Mitsuboshi đã được chứng nhận bởi ISO14001. Hiện tại Mitsuboshi  đang tích cực tham gia phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Với chính sách quản lý cơ bản :’’ đóng góp cho xã hội bằng cách cung cấp hàng hóa của hiệu suất cao, độ chính xác cao và chất lượng cao" và triết lý công ty : "đem lại sự chu đáo cho cả nhân loại và thiên nhiên ", Mitsuboshi phấn đấu cho tương lai thịnh vượng của xã hội .