Dây Curoa MITSUBOSHI 8M-14M-H8M-H14M

DÂY CUROA MITSUBOSHI 8M, 14M, H8M, H14M

SUPER TORQUE SYNCHRONOUS BELTS -DÂY ĐAI RĂNG TRÒN:
Types : 2M,3M, 5M, 8M, 14M, D5M, D8M, D14M

Size Designation

15HTD8M880
15 - Belt Width (mm)
HTD - High Torque
8M - Belt Type
880 - Belt Length (mm)

38HTD D14M2450
38 - Belt Width (mm)
HTD - High Torque
D14M - Belt Type
2450 - Belt Length (mm)

Loại 8M: 560 H8M,  600 H8M, 720 H8M, 800 H8M, 880 H8M, 896 H8M, 960 H8M, 1000 H8M, 1040 H8M, 1064 H8M, 1120 H8M, 1160 H8M, 1200 H8M, 1360 H8M, 1392 H8M, 1440 H8M, 1480 H8M, 1600H8M, 1760 H8M, 1800 H8M, 2080 H8M, 2600H8M, 2800 H8M, 3600 H8M

 Loại 14M: 784 H14M, 826 H14M, 924 H14M, 966 H14M, 1148 H14M, 1190 H14M, 1344 H14M, 1400 H14M, 1458 H14M, 1512 H14M, 1540 H14M, 1568 H14M, 1610 H14M, 1652 H14M, 1680 H14M, 1736 H14M, 1778 H14M, 1896 H14M, 1932 H14M, 1946 H14M, 2002 H14M, 2198 H14M, 2310 H14M, 2450 H14M.

Mitsuboshi Belting Ltd được thành lập vào năm 1919 là một nhà sản xuất dây đai công nghiệp ,nông nghiệp .Với  những nỗ lực không mệt mỏi trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm,dịch vụ khách hàng đã  đưa Mitsuboshi trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp dây đai.

Mitsuboshi Belting Ltd luôn tôn trọng phương châm " chất lượng sản phẩm đi đôi với chất lượng dịch vụ khách hàng" .Vì thế Mitsuboshi ngày càng giành được  nhiều niềm tin,ủng hộ của khách hàng chẳng những ở châu á mà còn trên cả thế giới.

Mitsuboshi Belting Ltd luôn luôn duy trì đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt cả hai nhà máy trong và ngoài nước đang có được tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO /TS 16949, được coi là tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhất. Nhà máy chính trong nước và một số nhà máy khác ở nước ngoài của Mitsuboshi đã được chứng nhận bởi ISO14001. Hiện tại Mitsuboshi  đang tích cực tham gia phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Với chính sách quản lý cơ bản :’’ đóng góp cho xã hội bằng cách cung cấp hàng hóa của hiệu suất cao, độ chính xác cao và chất lượng cao" và triết lý công ty : "đem lại sự chu đáo cho cả nhân loại và thiên nhiên ", Mitsuboshi phấn đấu cho tương lai thịnh vượng của xã hội.