TOMBO 9039

Dây Tết Chèn Bơm Sợi Carbon Fiber Tombo 9039

NICHIAS Carbonzed PAN Fibre and PTFE Non Asbestos Packing
To seal: Waste Water, Brine, Oil, Organic, Solvents, Hydrocacbon, wead acid, wead alkalis.
Application: All type Pumps, Mixers, Stentube, etc.
Service Temperature: 200 degC
Service Pressure: 20kgf/cm2
Shaft Speed: 16m/s
Supply form: 3m/Coil
P-H: 2-12
Model: Tombo No. 9039

Dây Tết Chèn Bơm Hãng Nichias Tombo T/#9039
NICHIAS Dây tết chèn không Amiang Tombo - Dây Tết Chèn Bơm Van
Nhiệt độ hoạt động đến 200 oC.
Áp suất đạt đến 20 Kg/Cm2.  
Được ứng dụng làm kín cho gland bơm, ổ trục đỡ máy trộn, máy khấy, ổ trục đuôi tàu …
Ứng dụng trong những vùng dung môi như: nước, nước muối, chất thải, dầu, chất hữu cơ, các chất hydrocarbon, axit yếu, kiềm yếu và đặc biệt là bùn.
Hãng Nhật Bản SX tại Trung quốc

Kích Thước Tiêu Chuẩn:
Model. 9039: Size. 4.8 x 4.8mm x 3m            0.11Kg
Model. 9039: Size. 6.4 x 6.4mm x 3m            0.19Kg
Model. 9039: Size. 7.9 x 7.9mm x 3m            0.29Kg
Model. 9039: Size. 9.5 x 9.5mm x 3m            0.38Kg
Model. 9039: Size. 12.7 x 12.7mm x 3m        0.67Kg
Model. 9039: Size. 15.9 x 15.9mm x 3m        1.05Kg
Model. 9039: Size. 19 x 19mm x 3m              1.49Kg

 

Related products

Băng Tan Thường- 9082

TOMBO 9040-W

TOMBO 2280-S

Băng Tan Hóa Chất- 9082

TOMBO 2940

SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

TOMBO 9038

TOMBO 9039

TOMBO 9079

SWG- ANSI- 1834R-EEE

SWG- JIS- 1834R-GR

SWG- ANSI- 1834R-EES

Băng Tan Gas- 9082

TOMBO 1120

TOMBO 1993

TOMBO 1935

TOMBO 1995