TEADIT 2006FDA

Liên hệ

Dây Tết Chèn Expanded PTFE Có Mỡ Bôi Trơn TEADIT 2006FDA

>>>> XEM THÊM  Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng
Dây Tết Chèn 2006FDA là một Dây bện có tính liên kết mềm, mềm dẻo được sản xuất từ sợi filament ePTFE tinh khiết nhất. Một chất bôi trơn có nguồn gốc thực phẩm độc quyền cung cấp sự thâm nhập nhanh hơn và giảm sự hao mòn của trục. Loại 2006 FDA tuân thủ nghiêm ngặt theo tiểu chuẩn F.D.A. và U.S.D.A. yêu cầu theo Tiêu đề 21 của Thực phẩm và Thuốc:

Part 177.1500 - Perflourocarbon Resins 
Part 178.3570 - Lubricants with Incidental Food Contact

2006 close

Style 2006FDA resists most caustic media and is commonly used in centrifugal and rotary food processing equipment. It is also used in blenders, mixers, cookers, dryers and pumps.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -148 (-100) up to 536 (280)
Pressure psi (bar): 
- Rotating: 290 (20)
- Reciprocating: 435 (30)
PH: 0 - 14
Shaft Speed f/m (m/s): 2350 (12)

Sản phẩm liên quan

TEADIT NA 1005

TEADIT NA 1100

TEADIT 2238-OX

TEADIT 2138

TEADIT 2007

TEADIT 2070

TEADIT 2044

TEADIT 2004

TEADIT 2003

TEADIT 2777

TEADIT 2774

TEADIT 2773

TEADIT 2255

TEADIT 2030

TEADIT 2019

TEADIT 24A

TEADIT 2020

TEADIT 2017

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2005