TEADIT 2005

Liên hệ

Dây Tết Chèn Sợi PTFE Loại Khô TEADIT Style 2005 - Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng
Dây Tết Chèn Sợi PTFE Loại Khô TEADIT. Style 2005 là loại Dây Tết Chèn Bện có mật độ cao và bền bỉ được sản xuất từ sợi filament ePTFE nguyên chất được xử lý trước với sự phân tán PTFE nhưng không chứa các chất bôi trơn khác. Sự phân tán PTFE mang lại bề mặt ma sát thấp và ngăn chặn sự rò rỉ thông qua sợi bện.

Loại 2005 thường được sử dụng trong van và các ứng dụng tốc độ trục thếp. Nó có khả năng chống lại hầu hết các hóa chất, chất lỏng, khí và dung môi, trừ các kim loại kiềm nóng chảy.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -450 (-268) up to 536 (280)
Pressure psi (bar): 
- Static: 3600 (250)
- Rotating: 290 (20)
- Reciprocating: 2150 (150)
- PH: 0 - 14
- Shaft Speed f/m (m/s): 987 (5)

Sản phẩm liên quan

TEADIT NA 1005

TEADIT NA 1100

TEADIT 2238-OX

TEADIT 2138

TEADIT 2007

TEADIT 2070

TEADIT 2044

TEADIT 2004

TEADIT 2003

TEADIT 2777

TEADIT 2774

TEADIT 2773

TEADIT 2255

TEADIT 2030

TEADIT 2019

TEADIT 24A

TEADIT 2020

TEADIT 2017

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2005