TEADIT 24A

Liên hệ

Dây Tết Chèn Van Expanded PTFE TEADIT Style 24A - Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng

Loại Dây Tết Chèn 24A dùng cho van là sử dụng 100% PTFE mềm dai tinh khiết trong một cấu trúc qua-lõi duy nhất với mặt cắt ngang tròn. Cấu tạo độc đáo này tạo ra một một loại tết chèn vững chắc nhưng phù hợp để xử lý áp lực cao hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.

Kiểu dây 24A là một dạng tết chèn có khả năng sử dụng và làm việc rất dễ dàng, phù hợp với chèn trục van và chèn vào các khe hộp thùng để làm, dây laoij này có mật độ cấu tạo cao nên rất tốt áp cao khi nén, hơi.... Nó sẽ được dùng để thích ứng xử lý cho gần như tất cả các hóa chất trong khoảng pH 0 - 14 và sẽ không gây ô nhiễm môi trường lưu thông. Đó là lý tưởng cho các trong ngành chế biến thực phẩm, nước giải khát và dược phẩm và cũng thường được sử dụng cho bột giấy và các ứng dụng hóa học nói chung.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -450 (-268) up to 599 (315)
Pressure psi (bar): 
- Static: 1450 (100)
PH: 0 - 14* (*Except molten alkali metals and elemental fluorine)
Shaft Speed f/m (m/s): 200 (1)

Sản phẩm liên quan

TEADIT NA 1005

TEADIT NA 1100

TEADIT 2238-OX

TEADIT 2138

TEADIT 2007

TEADIT 2070

TEADIT 2044

TEADIT 2004

TEADIT 2003

TEADIT 2777

TEADIT 2774

TEADIT 2773

TEADIT 2255

TEADIT 2030

TEADIT 2019

TEADIT 24A

TEADIT 2020

TEADIT 2017

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2005