Đồng Hồ Áp Suất WISE P259

Đồng hồ đo áp suất chứa chất lỏng kiểu Euro
P259 được thiết kế cho dịch vụ lâu dài và đáng tin cậy trong điều kiện gồ ghề. Sereis P259 được dành cho các điều kiện dịch vụ bất lợi khi thoát xung hoặc rung, Thủy lực & máy nén và phù hợp với môi trường khí hoặc chất lỏng sẽ không gây cản trở.

Pressure Gauge WISE. P259

>>>> XEM THÊM:  Đồng Hồ Áp Suất WIKA

Related products

WISE P257

WISE P259

WISE P258

WISE P359

WISE P255

WISE P254

WISE P421

WISE P110

WISE P112

WISE P113

WISE P163

WISE P170

WISE P221 / P253

WISE P222

WISE P228

WISE P235S / P235B

WISE P252

WISE. P253

WISE P256

WISE P330 / P335