SWG TEADIT- 911/911T

Sprial Wound gasket Styles 911/911T

Đây là loại đơn giản nhất của vòng đệm chì thép xoắn ốc, bao gồm một các vòng xếp co tròn mà không có tâm hoặc vòng bên trong. Vòng đệm chì thép xoắn ốc Kiểu 911 chủ yếu được sử dụng trong mối ghép mộng rãnh hoặc mặt bích đực và cái. Chúng cũng được sử dụng trong các thiết bị có giới hạn về khoảng trống và trọng lượng.
Loại 911-T có khả năng làm kín tốt hơn so với miếng đệm đôi có bộ trao đổi nhiệt. Tuy nhiên, một rãnh được gia công đặc biệt với điểm dừng nén thích hợp cần thiết cho 911-T.

Related products

TEADIT NA 1005

TEADIT NA 1100

TEADIT 2238-OX

TEADIT 2138

TEADIT 2007

TEADIT 2070

TEADIT 2044

TEADIT 2004

TEADIT 2003

TEADIT 2777

TEADIT 2774

TEADIT 2773

TEADIT 2255

TEADIT 2030

TEADIT 2019

TEADIT 24A

TEADIT 2020

TEADIT 2017

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2005

TEADIT 2235

TEADIT 2202

TEADIT 2214

TEADIT 2103T

TEADIT 2002

TEADIT 2001

TEADIT 2000IC

TEADIT 2000

TEADIT 2236

TEADIT 24B

TEADIT NA 1122

TEADIT NA 1006

TEADIT NA 1002

TEADIT 20 SH

TEADIT TF 1590

TEADIT TF 1580

TEADIT TF 1570

TEADIT 24 SH

TEADIT GE 1520

SWG TEADIT- 911/911T