VALQUA Cleantight

Liên hệ

Gioăng Kim Loại 1 Vành Cơ Bản 8590 Basic Vaqua

Spiral Wound Gasket Basic - Gioăng VALQUA
Gioăng kim loại thép xoắn cơ bản là loại chỉ gồm phần chất độn điền đầy làm kín và lá thép kim loại hình chữ “V” được quấn chồng lên xen kẽ với nhau
Chất điền đầy: Bằng MICA
Sử dụng: cho Mặt bích có rãnh (Tongue and groove) sử dụng thích hợp nhất đối với loại gioăng này.

Gioăng Kim Loại 2 Vành 8591- Outer Ring | Cleantight Inorganic Paper Tape Valqua
Spiral Wound Gasket With Outer Ring
Có vành ngoài tăng cường độ cứng và định vị bên ngoài
Chất điền đầy: Bằng chất vô cơ đặc biệt
Sử dụng: loại mặt loại mặt bích Raised Face.

Gioăng Kim Loại 2 Vành- 8592 Inner Ring | Cleantight Inorganic Paper Tap Valqua
Spiral Wound Gasket With Inner Ring
8592 Có vành trong tăng cường độ cứng và định vị bên trong
Chất điền đầy: Bằng hợp chất vô cơ đặc biệt
Sử dụng: loại mặt bích âm dương Đực Cái (male-female).

Gioăng Kim Loại 3 Vành- 8596 | Cleantight Inorganic Paper Tap VALQUA
Spiral Wound Gasket With Inner and Outer Ring
Có vành trong và vành ngoài tăng cường độ cứng và định vị cả trong lẫn ngoài
Chất điền đầy: bằng hợp chất vô cơ đặc biệt
Sử dụng: cho mặt bích có gờ raised face và mặt bích phẳng flat face

Spiral-Wound-Gasket-Valqua

Sản phẩm liên quan

TEADIT NA 1005

TEADIT NA 1100

TEADIT 2238-OX

TEADIT 2138

TEADIT 2007

TEADIT 2070

TEADIT 2044

TEADIT 2004

TEADIT 2003

TEADIT 2777

TEADIT 2774

TEADIT 2773

TEADIT 2255

TEADIT 2030

TEADIT 2019

TEADIT 24A

TEADIT 2020

TEADIT 2017

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2005