Lơ Đồng Ren MIHA

Lơ Đồng Ren MIHA

Lơ Đồng MIHA - Lơ Thu Kẽm

Đặc Điểm kỹ thuật

Túm, nối ren.

Đường ren tiêu chuẩn BS

Áp lực làm việc Max. 16 bar

Nhiệt độ làm việc Max. 120oC