Lơ Hợp Kim Kẽm Ren MI

Liên hệ

Lơ Hợp Kim Kẽm
Túm, nối ren.
Đường ren tiêu chuẩn BS
Áp lực làm việc Max. 10 bar
Nhiệt độ làm việc Max. 120oC

Sản phẩm liên quan