Lơ Hợp Kim Kẽm

Lơ Hợp Kim Kẽm

Lơ Hợp Kim Kẽm - Lơ Thu Kẽm

Đặc Điểm kỹ thuật

Túm, nối ren.

Đường ren tiêu chuẩn BS

Áp lực làm việc Max. 10 bar

Nhiệt độ làm việc Max. 120oC