Măng Sông Đồng MIHA

Măng Sông Đồng - Brass Coupling - Van Bi Đồng

Măng sông đồng. | Brass coupling.
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ISO 228-1-2000
BS21/ISO 228-1-2000 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 16 bar | Max. working pressure: 16 bar

Related products

Mặt Bích INOX JIS B2220

Tê Đều Thép Hàn

Tê Đều Hàn INOX

Tê Thu Hàn INOX

Nắp Bịt Hàn INOX

Tê Thu Thép Hàn

Măng Sông Ren INOX

Kép Kẽm Ren MI

Tê Đều Ren INOX

Tê Ren Áp Lực Cao

Côn Thu Hàn INOX

Kép Ren INOX

Lơ Đồng MIHA

Đai Ốc Đồng