Măng Sông Nhựa PPR Trắng Xanh

Liên hệ

Măng Sông Nhựa PPR Trắng Xanh - Van Bi Nhựa

Măng Sông Nhựa PPR Trắng Xanh
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ISO 228-1-2000. | BS21/ISO 228-1-2000 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 25 bar | Max. working pressure: 25 bar

Sản phẩm liên quan