Nối Nhanh Ống Mềm

Liên hệ

Nối Nhanh Ống Mềm - Quick Connect - Van Bi Đồng

Nối nhanh ống mềm. | Quick connect.
Áp lực làm việc Max. 16 bar | Max. working pressure: 16 bar

Sản phẩm liên quan