Phụ Kiện Ren Áp Lực | Côn Co Cút- Tê Kép- Măng Sông

2 Đầu Ren Thép

Tê Ren Áp Lực Cao

Kép Ren Áp Lực Cao

View more

Cung cấp phụ kiện ren áp lực- Forged threaded pipe fittings như côn thu ren, co cút ren, tê ren, kép ren áp lực cao, măng xông 3000#, 6000 vật liệu thép A105 tiêu chuẩn B16.11 hệ ren NPT