Tê Đều Đồng

Tê Đều Đồng

Tê Đều Đồng - Tê INOX

Đặc Điểm kỹ thuật

Tê đồng nối ren trong

Đường ren tiêu chuẩn BS 

Áp lực làm việc Max. 16 bar 

Nhiệt độ làm việc Max. 120oC