Tê Hợp Kim Kẽm

Tê Hợp Kim Kẽm

Tê Hợp Kim Kẽm - Te Thép Hàn

Đặc Điểm kỹ thuật

Tê đồng nối ren trong

Đường ren tiêu chuẩn BS 

Áp lực làm việc Max. 10 bar 

Nhiệt độ làm việc Max. 120oC