Van An Toàn Hơi Lắp Bích Tung Lung: TL-10H

Van An Toàn Gang Hơi Nóng Hiệu Tung Lung
Body: Cast iron
Trim: Stainless steel
Connections: Flange JIS10K
Dạng: Không Tay
Lắp Bích: JIS10K
Size: 1" - 6"
Model. TL-10H

Related product

KITZ Valve. FH