Van Cầu Gang Nối Ren Hãng HITACHI: M20KSG

Van Cầu Gang Nối Ren Hãng HITACHI: M20KSG

Van Cầu Hitachi Malleable Iron - Class 20K

van cau hoi gang hitachi M20KSG


Nhiệt độ lưu chất tối đa: 300 độ C.
Áp suất lưu chất tối đa: 27.5 kgf/cm2.
Kiểm tra van bằng áp suất:
Van cầu: Thân van 4.13 MPa (Thủy tĩnh)- bệ van 3.03 MPa (Thủy tĩnh).
Van cầu bellow seal: Thân van 2.5 MPa (Khí), bệ van 2.5 MPa (Khí) 
Van cầu LPG: Thân van 3.53 MPa (Thủy tĩnh), 2.75 MPa(Khí), bệ van 2.6 MPa (Khí), sau bệ van 2.6 MPa (Khí)

Đặc tính: Van cầu 20K có trục van bằng thép không rỉ 13Cr được thiết kế sử dụng tới 350 độ C.
Van cầu 20K sử dụng cho các lưu chất đặc biệt, vật liệu phốt làm kín trục van, roang và trục van tương thích cho các lưu chất đặc biệt.

Related product

KITZ Valve. FH