ARITA CG-NR-J1

Van Cổng Gang Ty Chìm JIS 10K ARITA - Van Cổng ARITA

>>>> Xem Thêm  Van Cổng Đồng

CAST IRON GATE VALVE NRS ( VAN CỔNG TY CHÌM HIỆU ARITA - XUẤT XỨ MALAYSIA)
Van cổng ty chìm hiệu Arita
- Thân Gang ( Cast Iron)
- Đĩa: Gang
- Seal: Stainless Steel
- Bích kết nối: JIS10K
- Áp lực làm việc 16 Bar
- Xuất xứ: MALAYSIA
- Size: 1.1/2" - 12"
- Model: CG-NR-J1

Related products

ARITA BRB-S-600

ARITA CG-NR-J1

ARITA CG-NR-J2

ARITA BRG-S-125

ARITA BZG-S-PN16

ARITA SG-S-200

ARITA ARV-WDU420211

ARITA ARV-SWJ74820

ARITA BRSC-S-125

ARITA SC-S-200

ARITA ARV-CSLCPN40

ARITA SSDC-UF-PN40

ARITA ARV-800FE

ARITA ARV-100SE-1PC

ARITA ARV-100SE-2PC

ARITA ARV-100BW-3PC

ARITA ARV-100SE-3PC

ARITA ARF-805FE

ARITA BRYS-S-125

ARITA SYS-S-PN40

CSYS-F-PN16 / PN40

ARITA AFV-FE

ARITA CBV-L-UF

ARITA CBV-G-UF

ARITA ARF-100X

ARITA ARV-115SE

ARITA ARG-CSPN40

ARITA ARG-CSBLPN40

ARITA ARV-811SE

ARITA CSG-S-10K

ARITA A3W

ARITA A3WL

ARITA PPRV Pilot-500X

ARITA ARG-CSBLPN16

ARITA ARG-CSPN16

ARITA ARV-CSLCPN16