Van Điều Khiển Nhiệt Độ YOSHITAKE | Van Cảm Biến Nhiệt Độ

View more

Van điều khiển nhiệt độ hơi nước nóng YOSHITAKE dùng kiểm tra nhiệt độ của môi chất và giữ nhiệt độ như ở mức cài đặt ban đầu thông qua đầu dò nhiệt