Vật Liệu Hàn

View more

Vật liệu hàn là gì ? hay tiếng anh gọi là What is welding material? Hàn là gì: Hàn là cách người ta nối các mảnh kim loại hay nhựa dẻo khác nhau lại một mối,người ta sử dụng nhiều công nghệ hàn khác nhau như hàn hồ quang điện,hàn bằng tai lazer,hàn điện tử,hàn siêu âm,hàn khí....với nhiều thiết bị hàn khác nhau gọi